Nurhak Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

Nurhak Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

İller Bankası Genel Müdürlüğünce ihale edilen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye  Başkanlığı (KASKİ) ve İlbank Genel Müdürlüğünce %50, %50 finanse edilecek olan NURHAK Atıksu Arıtma Tesisi yapım projesi,  09.06.2022 tarihinde KARAS Altyapı İnşaat Ticaret A.Ş. ile imzalanan sözleşme ve 

23.06.2022 tarihinde yapılan yer teslimi ile inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Proje yapım süresi 450 gündür.

Projenin yapılış amacı : Nurhak Eskiköy mevkiinde son bulan Nurhak kanalizasyon boru hattının dereye akması ve derenin  aşağısında yerleşik bulunan köylerin kullandığı sulara karışması nedeniyle, atıksu arıtma tesisinin yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Proje yapım bedeli 30.328.883,20 TL olarak belirlenmiş ve 16.09.2023 tarihinde tamamlanması öngörülmüştür.

Söz konusu NURHAK Atıksu Arıtma Tesisi, Nurhak İlçe Merkezine 4-5 Km. mesafede Eskiköy mevkiinde yaklaşık 5.000 m2 lik  hazine  arazisi üzerine inşaa edilecektir.

Nurhak Atıksu Arıtma Tesisi , atıksu giriş kapasitesi yaklaşık günlük 845 m3 dür. Tamamen son teknolojiye uygun olarak tesis edilecek projede, aşağıda belirtilen ana üniteler yer alacaktır.

- Giriş Yapıları (Giriş Bacası, Kaba ve İnce Izgara)

- Cazibeli Kum ve Yağ tutucuları

-  Giriş Terfi Havuzu, Anaerobik Havuz

- Havalandırma ve Çökertme Havuzları

- Çıkış Yapıları ( Mikrodisk Filtre, Klor Dezenfeksiyon ünitesi, Çıkış Debimetre Yapısı)

- Dekantör ,Blower , İdari Bina ve Jeneratör Binası

- İstinat Duvarı (265 Mt)

- Nurhak Atıksu Arıtma Tesisi projesi işinde bugüne kadar , Enerji Nakil Hattı tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.  KASKİ tarafından mevcut su şebeke hattından  boru hattı çekilerek şantiyemize su verilmiştir. Projede Bugün itibariyle ise;  İstinat Duvarı inşaatı     % 98 mertebede tamamlanmıştır ;  İdari Bina,  Blower Binası ,  Dekantör Binası, Giriş Yapıları, Dinlenme Havuzu,  Mikrodisk Filtre, Klor Dezenfeksiyon ünitesi, Çıkış Debimetre Yapısı, Çökeltme Havuzu dağıtım yapısı, Geri Devir terfi merkezi ünitesi   inşaatları tamamlanmıştır .  Çökeltme havuzu inşaatına başlamıştır. Arıtma tesisi mekanik ekipmanların büyük bir kısmı sahaya intikal etmiştir.  Projede inşaat işleri %85 mertebeye toplam projenin fiziki ilerlemesi ise  %65 mertebesine ulaşmıştır.


  • Proje Yılı

    2023

  • Lokasyon

    Kahramanmaraş

  • Yüklenici Firma